Coaching

WICCEs AB erbjuder diplomerade/professionella coacher. Coacherna är utbildade av CoachCompanion enligt ICF standard.

Coaching erbjuds på såväl olika företagsnivåer som på de rent privata områdena och karriärerna.

Kontakta oss för mer detaljerad information och bokning av resurser på info@wicces.se eller ring 070-576 77 45.