IT

Vi erbjuder konsulting inom IT av följande moment :

Projektledning
Projektreview
Ledarskap
Ledarskapsträning
Offertskrivning/avtalsförhandling/avtal
Upphandlingar
Sälj
Verksamhetsanpassning av applikation
Tester
Implementation
Projektadministration

Mm, mm….