Biolight

Viveka Birgersdotter är diplomerad Biolight®-användare och utbildningen genomfördes av företaget Biolight.

WICCEs har flerårig erfarenhet av Biolight®-behandling av såväl privathästar som travhästar. Behandling med Biolight® har även skett på ett stort antal människor och hundar och det har tagits emot mycket väl och har varit mycket lyckosamma behandlingar vid relativt färska skador.

Biolight® är en svensk metod som stimulerar kroppens läkning av inflammatoriska tillstånd med hjälp av pulserande ljus av specifika våglängder. Behandlingen är icke-farmakologisk och utförs utvärtes. Den är smärtfri och ger inga biverkningar. Vi har använt den frekvent och med mycket goda resultat på ligaments- och senskador, inflammatoriska skador och sårskador.

Följande är välkänt från forskning och studier om Biolight®
– Läkningstiden för sår halveras
– Såväl läkningstid som smärta minskar vid behandling av inflammatoriska tillstånd
– Blodcirkulation och syrehalt ökar i det belysta området
– Utöver lokal behandling används med fördel dränage, energibehandling och akupunktur

Du kan läsa mer om metoden på www.biolight.se och www.biolight-horses.se. På människor har endast sårbehandling varit utsatt för genomgripande forskning  och studier varför Biolight valt att koncentrera sin information till just detta. Men även andra behandlingar har varit mycket lyckosamma på människor och djur.

Kontakta oss för mer detaljerad information och bokning av resurser på info@wicces.se  eller ring 070-576 77 45.