Rekommendationer

Karin  Söderström
Stämningen vid våra mentorträffar var alltid positiv! Vi skrattade ofta vill jag minnas. Även om vi ibland pratade om svåra och jobbiga saker så påverkades inte direkt stämningen mellan oss av det. Jag tyckte att vi hade en relativt lättsam atmosfär under sådana samtal, om man jämför med till exempel ett terapisamtal. Det var skönt att kunna växla mellan glädje och sorg, allvar och humor.
Viveka är en fantastisk person! Hon är social, rolig, mycket varm och medmänsklig. Hon är en god lyssnare som aldrig dömer. För mig var Viveka precis lagom drivande, jag tror hon läste av mig bra och såg vad jag behövde. Jag kände mig aldrig pressad eller besvärad med henne, vi respekterade varandra. Vi hade ett mycket gott samarbete!

 

Kontakta oss för mer detaljerad information och bokning av resurser på info@wicces.se eller ring 070-576 77 45.