Erbjudande WICCEs AB

Vi hjälper dig och/eller ditt företag att kapa arbetstopparna, få bukt med surdegarna och att få framgång i affärerna med hjälp av framförallt bid management, avtalsförhandlingar, coaching/mentorskap på alla företagsnivåer och inom den privata karriären samt rent administrativa insatser.

Inom ovanstående områden finns lång och gedigen erfarenhet av uppdrag från stora och små företag, kommuner och privatpersoner. Uppdragen genomförs med god leveransprecision och regelbunden statusrapportering avseende såväl uppdragets progress som dess ekonomi.

Vi erbjuder även hästmassage och behandling av häst, hund, katt eller människa med Biolight. (www.biolight.se)

Viveka åtager sig även att bistå bostadsrättsföreningar och samfälligheter som ordförande alternativt protokollförare vid årsstämmor.