Samarbetspartners

WICCEs AB samarbetar med

– CoachCompanion of Scandinavia AB, www.coachcompanionen.se

– KommunCoacherna Sverige AB, www.kommuncoacherna.se

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss för mer detaljerad information och bokning av resurser på info@wicces.se eller ring 070-576 77 45.