Uppdragsgivare

Följande uppdragsgivare har engagerat och engagerar Viveka och WICCEs AB :

– Avista Time
– Dataföreningen
– Huddinge kommun
– TeliaSonera
– Arbetsförmedlingen
– Stockholms Läns Landsting
– Försäkringskassan
– CoachCompanion of Scandinavia AB
– Avonova Hälsa Stockholm AB
– Kommuncoacherna Sverige AB
– Scandic
– Bauhaus
– SLL, Trafikförvaltningen
– Hermods
– HSB
– ett stort antal privatpersoner

Referenser lämnas efter begäran.